Lokatie bijeenkomst

Societeit Koninklijke Roeivereniging
Praediniussingel 32, 9711 AG Groningen
Groningen, 9711 AG

Algemene Leden Vergadering 2018

maandag, 10 september 2018 19:30

Algemene Leden Vergadering

 

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Bestuursmededelingen
  4. Jaarverslag secretaris (wordt toegestuurd)
  5. Jaarverslag penningmeester (wordt toegestuurd)
  6. Huishoudelijk Reglement (wordt toegestuurd)
  7. Bestuurswisselingen
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 De inloop is vanaf 19:00 uur. De vergadering begint strikt om 19:30 uur.

Het is belangrijk dat u zich aanmeldt voor deze vergadering. Dit in verband met het toesturen van de nodige stukken.

 

STUKKEN VAN DE VERGADERING 

 

Aanmelden Algemene Leden Vergadering 2018

Bent u niet ingelogd? Dan zijn uw gegevens nog niet ingevuld. In dat geval verzoeken wij u de juiste naam en mailadres in te vullen zoals deze bij ons bekend zijn.
uw naam invullen s.v.p.
voer een geldig email adres in s.v.p.
s.v.p. aangeven of u wel of niet op de vergadering komt
een keuze maken s.v.p.