Sloop in de provincie Groningen?

spar loppersum

De gemeente Loppersum is van mening dat bovenstaand in aanmerking moet komen om gesloopt te worden. Bij veel oudere 'Lopsters' is dit pand bekend onder de naam 'Modelslagerij de Haan'. Naast het beeldbepalend karakter heeft het pand ook een cultuurhistorische waarde voor de provincie Groningen: het is namelijk het geboorte huis van Peter de Haan, bekend van Pé Daalemmer en Rooie Rinus.

Inmiddels is een sloopvergunning aangevraagd en de bezwaartermijn hiertegen is inmiddels verlopen. Op deze manier worden, onder druk van het voorkomen van mogelijke versterkingsoperaties, beeldbepalende of karakteristieke panden in onze provincie gesloopt. Het pand staat aan de Hogestraat 4 in Loppersum en heeft naar onze mening een beeldbepalend karakter én is van cultuurhistorische waarde.

Daarnaast heeft het pand ook nog een cultuur-historische waarde: het is het geboortehuis van Peter de Haan bekend van Pé Daalemmer en Rooie Rinus.

Graag willen wij uw mening over het al of niet slopen van dit pand. 

Annuleren
This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor, Average, Good, Very Good, Excellent
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).