Leden vraag & antwoord

De mogelijkheid om vragen te stellen die kunnen worden beantwoord door andere leden. Alleen onze leden kunnen vragen stellen en op vragen reageren. Op deze manier kunnen leden elkaar (digitaal) helpen. Sommige vragen/reacties zijn alleen zichtbaar voor leden. Wilt u alleen uw ervaring(en) delen met andere leden? Ga dan naar onze Blog pagina.
 1. Redactie VGME
 2. Schadeherstel
 3. donderdag 04 juli 2019
 4.  Abonneer via e-mail
Vragen
Wat is uw mening over de stuwmeerregeling? Is deze aantrekkelijk of juist niet? Wat zijn de haken en ogen van deze regeling? Zitter er adders onder het gras? Wat te doen met schades ná 13 juni 2019? Kortom vele vragen. Wij zijn benieuwd wat uw ervaring of kijk op deze regeling is.

Wat houdt de Stuwmeerregeling in?
De Stuwmeerregeling is van toepassing op openstaande schademeldingen die vóór 13 juni 2019 zijn ingediend en die betrekking hebben op schade door mijnbouw binnen het effectgebied. De Stuwmeerregeling loopt tot maximaal 1 januari 2020 en is er naast onze reguliere procedure voor het afhandelen van schademeldingen.

De Stuwmeerregeling voorziet in een vaste schadevergoeding van 4.000 euro of een variabele vergoeding waarbij de facturen van de aannemer voor het herstel worden vergoed tot een maximum van 10.000 euro. In beide gevallen komt er een vaste vergoeding van 1.000 euro bij voor overige schade zoals bijkomende kosten en overlast. Hier vindt u een meer uitgebreide toelichting op de Stuwmeerregeling en alle voorwaarden.
Reageer
Er is nog geen reactie geplaatst.
Reacties (1)
Geaccepteerde reactie Pending Moderation
Gisteren hebben wij ook een aanbod gekregen in het kader van de stuwmeerregeling. Wij denken hier wel gebruik van te gaan maken want de reparatiekosten zijn zeker lager dan de geboden € 4.000 euro. Bovendien krijg je nog € 1.000 als toegift.

Maar.....we gaan het eerst serieus bekijken. Enkele vragen die het oproept en/of opmerkingen:

 • we willen zeker weten dat we, als we hiermee akkoord gaan, geen afstand doen van ons 'oude schadegeval' van vóór maart 2017. Zeer waarschijnlijk valt deze erbuiten, maar in dit dossier moet je alles checken.
 • onze schade is gemeld op 28 februari dit jaar. Sindsdien zijn er weer een aantal bevingen geweest bij ons in de buurt (waarvan één recht onder ons). We hebben nog niet weer geïnventariseerd of er schade is.
 • met de acceptatie van de stuwmeerregeling ga je dus ook akkoord met het feit dat er kort daarna een nulmeting gaat plaatsvinden. Op zich is daar niets mis mee. Oppassen echter!
 • het akkoord gaan met de stuwmeerregeling houdt in dat je ook akkoord gaat met het feit dat alle lopende aanvragen om schadevergoeding daarmee zijn afgehandeld. We nemen aan dat het daarbij gaat om schadegevallen tot 13 juni j.l.? Checken dus.
 • voordat we akkoord gaan met de stuwmeerregeling, gaan we eerst inventariseren of er sprake is van nieuwe schade's door recente bevingen. Deze zijn er bij ons wel degelijk. Een goede inspectie is dus noodzaak. I.v.m. de nulmeting zullen deze eerst door ons worden aangemeld bij het TCMG.
 • we gaan checken of de nieuwe schademeldingen normaal in behandeling worden genomen en niet onder de stuwmeerregeling vallen (afstand doen van). Ook dit willen we zeker weten. Nogmaals, in dit dossier weet je maar nooit.
 • pas als dit alles is gebeurd, gaan we akkoord met de stuwmeerregeling. Maar eerst ook nog even checken of de daadwerkelijke reparatie minder kost dan de geboden € 4.000.
 • en hoe zit het belastingtechnisch? Wordt de bonus van € 1.000 als inkomsten aangemerkt? En moeten we de € 4.000 alsnog verantwoorden om het verschil in dit bedrag en de werkelijke kosten inzichtelijk te maken? Een positief verschil kan weer als inkomsten worden aangemerkt?
 • verder opletten dat de regeling geldt 1 januari 2020. Vóór die tijd moet dus alles duidelijk zijn.


Zo enkele opmerkingen die wellicht voor een ander nuttig kunnen zijn.
 1. meer dan een maand geleden
 2. Schadeherstel
 3. # 1
 • Pagina :
 • 1


Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Wees een van de eersten om op dit bericht te reageren!