Leden vraag & antwoord

De mogelijkheid om vragen te stellen die kunnen worden beantwoord door andere leden. Alleen onze leden kunnen vragen stellen en op vragen reageren. Op deze manier kunnen leden elkaar (digitaal) helpen. Wilt u alleen uw ervaring(en) delen met andere leden? Ga dan naar onze Blog pagina.
 1. Redactie VGME
 2. Algemeen
 3. vrijdag 02 maart 2018
 4.  Abonneer via e-mail
Voor het erfgoed geldt bij sloop of versterken een criterium van 150%. De vraag is in hoeverre dit criterium, of welke dan ook, rechtsgeldig is.

De overheid stelt dat gebouwen in het aardbevingsgebied, vanwege het grote risico van de gaswinning, aan bepaalde extra bouwnormen moet voldoen (overigens is dit voor het erfgoed niet altijd van toepassing). Met terugwerkend kracht: m.a.w. oude gebouwen moeten hier ook aan voldoen. Onder normale omstandigheden (bijvoorbeeld in het verkeer) kunnen ook hogere eisen qua veiligheid gesteld worden en zijn de kosten voor rekening van de eigenaar.
In dit geval zijn de hogere veiligheidsnormen een gevolg van de gaswinning. De partijen die hiervoor verantwoordelijk zijn (overheid/ebn enerzijds, nam/shell anderzijds) zullen nu voor de kosten moeten opdraaien. De veroorzaker betaalt.
De overheid heeft een driedubbele pet op: (mede)verantwoordelijk voor de gevolgen gaswinning, verantwoordelijk voor stellen veiligheidseisen en verantwoordelijk (?) voor bepalen norm voor sloop of versterken. Dit laatste is hoogst twijfelachtig en de vraag is of dit juridisch juist is.
Indien dit juridisch niet juist is, is m.i. de eigenaar degene die bepaalt of er gesloopt of versterkt gaat worden. De kosten zijn dan ondergeschikt.
Reageer
Er is nog geen reactie geplaatst.
Reacties (2)
Geaccepteerde reactie Pending Moderation
De 150% norm geldt in ieder geval niet voor (woonhuis) Rijksmonumenten. Daarvoor geldt: versterking, koste wat het kost.
 1. meer dan een maand geleden
 2. Algemeen
 3. # 1
Geaccepteerde reactie Pending Moderation
Het is altijd de eigenaar die besluit of er wel of niet gesloopt gaat worden. Boven de genoemde 150%-norm wordt sloop/nieuwbouw als alternatief voor versterking besproken, maar de eigenaar heeft hierin altijd het laatste woord. De NAM kan niet eigenhandig besluiten een huis te slopen dat in eigendom van een gedupeerde is als die gedupeerde hier niet mee instemt.

De versterkingsopgave is gebaseerd op art. 33 Mijnbouwwet. Hierin staat dat de vergunninghouder (in casu de NAM) alle maatregelen moet nemen die redelijkerwijs van hem gevraagd kunnen worden om o.a. schade door bodembeweging te voorkomen. Men heeft schijnbaar bedacht dat het boven 150 procent van de herbouwkosten niet meer redelijkerwijs van NAM verwacht kan worden dat zij per definitie voor versterken kiest. De vraag is hoe dit zich verhoudt met het algemene beginsel van redelijkheid zoals dat is neergelegd in art. 6:248 BW, want ook de burger moet een oplossing geboden krijgen die voor hem redelijk en billijk is. De twee eisen van redelijkheid raken in een dergelijk geval met elkaar in conflict en het zal per geval verschillen wat de uitkomst van dit conflict is. Ik ga er van uit dat de 150%-norm, zeker bij erfgoed, lang niet altijd houdbaar zal blijken.
 1. meer dan een maand geleden
 2. Algemeen
 3. # 2
 • Pagina :
 • 1


Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Wees een van de eersten om op dit bericht te reageren!

vgme enkel logo schaduw

Dit deel van de website is, op een enkele webpagina na, in principe alleen voor de leden toegankelijk

Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed

Voorwaarden lidmaatschap:

Indien u instemt met de voorwaarden, gelden de volgende regels:

 • uw gegevens worden gebruikt binnen de doelstellingen van de vereniging en worden door het bestuur niet aan derden beschikbaar gesteld;
 • u gaat akkoord met een minimale contributie van € 25,00 per jaar zoals is vastgesteld door de ALV op 10 september 2018;
 • u gaat akkoord met het vermelden van uw naam, lidmaatschapsnummer en gebruikersnaam op de ledenlijst (gebruik daarom nooit uw mailadres als gebruikersnaam);
 • u gaat akkoord met automatische incasso: u ontvangt daarover apart bericht. U kunt dit op elk moment stop zetten bij uw bank;
 • uw naam is eveneens zichtbaar in het interne mailsysteem waarmee leden elkaar onderling berichten kunnen sturen zonder dat uw mailadres zichtbaar wordt;
 • in deze verkorte inschrijfprocedure wordt een beperkt aantal gegevens gevraagd. U ontvangt over enkele weken een automatisch gegenereerd bericht met daarin het verzoek uw profielgegevens verder te completeren;
 • u kunt dan eveneens aangeven of u al of niet akkoord gaat met het vermelden van enkele andere gegevens op de ledenlijst;
 • standaard loopt de communicatie tussen bestuur en de leden via mails. Het is daarom belangrijk dat u ons mailadres in de adressenlijst van uw mailbox zet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 • de ledenlijst is alleen in te zien door de leden van de vereniging;
 • u kunt uw lidmaatschap op ieder moment beeindigen. Stuur in dat geval een mail naar het secretariaat. Al uw gegevens worden daarna uit ons systeem verwijderd. 

Klik op het kruisje rechtsboven om deze melding te laten verdwijnen.

Voorwaarden donateurschap:

Indien u instemt met de voorwaarden, gelden de volgende regels:

 • uw gegevens worden gebruikt binnen de doelstellingen van de vereniging en worden door het bestuur niet aan derden beschikbaar gesteld;
 • de minimale bijdrage voor donateurs is € 25,00 per jaar zoals is vastgesteld op de ALV van 10 september 2018;
 • u gaat akkoord met automatische incasso: u ontvangt daarover bericht. U kunt de automatische incasso op elk moment stop zetten bij uw bank;
 • u gaat akkoord met het vermelden van uw naam, donateurnummer en gebruikersnaam op de donateurslijst;
 • uw mailadres en wachtwoord zullen nooit zichtbaar zijn voor anderen;
 • standaard loopt de communicatie tussen bestuur en de donateurs via mails. Het is daarom belangrijk dat u ons mailadres in de adressenlijst van uw mailbox zet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 • de donateurslijst is alleen in te zien door de leden en donateurs van de vereniging.

Klik op het kruisje rechtsboven om deze melding te laten verdwijnen.