Sloop is geen optie ...

Forum

De mogelijkheid om je vragen te stellen.
  1. wout
  2. Bezwaarschriften
  3. donderdag 21 september 2017
  4.  Abonneer via e-mail
De wet stelt relatief weinig eisen aan een bezwaarschrift. De Algemene wet bestuursrecht geeft in artikel 6:5 vijf vereisten waar een bezwaarschrift aan moet voldoen om ontvankelijk te zijn. Het bezwaarschrift moet op zijn minst bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar;
- een handtekening van de indiener.

Hiernaast is de termijn van indiening belangrijk. Vaak staat in het besluit vermeld tot welke datum het bezwaar ingediend moet worden. Indien niet anders vermeld is de termijn voor het indienen van bezwaar zes weken, te tellen met ingang van de dag na de dag waarop het besluit bekendgemaakt is. Bij bepalen of een bezwaarschrift binnen de termijn is ingediend hanteert men de ontvangsttheorie: het bezwaar is op tijd ingediend als het voor het eind van de termijn is ontvangen, of wanneer het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Een bezwaarschrift mag slechts digitaal worden ingediend als het bestuursorgaan heeft aangegeven dat de digitale weg openstaat.
Reageer
Er is nog geen reactie geplaatst.
Reacties (1)
Derk Geaccepteerde reactie Pending Moderation
Hierbij nog een voorbeeld voor het schrijven van een bezwaarschrift.
Bijlagen
  1. meer dan een maand geleden
  2. Bezwaarschriften
  3. # 1
  • Pagina :
  • 1


Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
U mag echter niet reageren op dit bericht.
Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed