Als de onverschilligen in deze provincie er niet van doordrongen zijn dat de gaswinning tot de laatste (winstgevende) kubieke millimeter door zal gaan en zij misschien morgen aan de beurt zijn, wat valt qua solidariteit dan te verwachten van de rest van Nederland?

Na afloop van de bijeenkomst in Loppersum praat ik wat na met Ger Warink. Ooit een van de eersten die van een aardbeving repte. We verwonderen ons over de geringe mate van actiebereid- heid. Veel van de activisten van het eerste uur zijn murw. Uit een onderzoekje van RTV Noord kwam naar voren dat slechts de helft van de Gronin- gers iets heeft met de bevings- problematiek. De andere helft heeft kenne- lijk geen last van het gepomp. Als de onverschilligen in deze provincie er niet van doordron- gen zijn dat de gaswinning tot de laatste (winstgevende) kubie- ke millimeter door zal gaan en zij misschien morgen aan de beurt zijn, wat valt qua solidari- teit dan te verwachten van de rest van Nederland? wordt tot gekmakend toe op de hielen gezeten door justitie en is ook in de publieke opinie een raddraaier die alleen maar last veroorzaakt. Maar zijn simpele gelijk staat tegenover de totale krankzinnig- heid van het Centrum voor Veilig Wonen waar men van mening is dat 60 procent van de schademeldingen de C-status verdient. Dus niet aardbeving gerelateerd is. Felice, een 10-jarige inwoon- ster van Loppersum, schreef mij in een brief: Ik vind het wel leuk de nieuwe Albert Heijn , maar nu staat de oude te koop want niemand wil die hebben en nu gaat onze win- kelstraat failliet want de ingang is aan de andere kant en nu komt niemand meer in de Hoofdstraat. Klokkenluider John Lanting In wat voor wereld leven wij?

Freek de Jonge
Freek de Jonge

Add to Favorites