In de Algemene Leden Vergadering van 5 november is Kees Bons benoemd als penningmeester. 

Verder hebben zich 2 leden aangemeld voor de kascommissie 2019. Dit zijn:Mevr. Marga Deiman – Meiborg
Dhr. A.J.H.W. van den Bosch