Algemene Leden Vergadering november 2019

Algemene Leden Vergadering november 2019
 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor een bijeenkomst op dinsdag 5 november a.s. in de stijlvolle Boerderij Hermans Dijkstra te Midwolda  (één van onze leden). Centraal in deze bijeenkomst staat de Algemene Leden Vergadering.
Na deze vergadering is er een interessante presentatie van mr. G. Kuijt van Donatus over welke risico's u als erfgoedeigenaar loopt en of deze risico's te verzekeren zijn. Over de zin en onzin van een opstalverzekering. Uiteraard wordt u in de gelegeneheid gesteld vragen te stellen.

Vóóraf aan de ledenvergadering geven we de leden de mogelijkheid om met het bestuur van gedachten te wisselen of de doelstellingen van de vereniging zoals deze recentelijk aan de ministers Wiebes en van Engelshoven zijn voorgelegd. Met name de laatste heeft hier bijzonder positief op gereageerd. Dit heeft tot gevolg dat we een eerste stap gaan zetten in deze richting. Graag gaan we in discussie hierover met de leden.

We gaan u bijpraten en met u in discussie over het voorstel om de eigenaren de mogelijkheid te bieden schadeherstel, versterking, restauratie en/of onderhoud en verduurzaming in één keer aan te pakken. Wij noemen dit de Integrale aanpak. Deze aanpak heeft namelijk meerdere voordelen om het op deze manier aan te pakken. Daarnaast gaan we in op het inrichten van een zogenaamd Erfgoedfonds. Hierin komen alle geldstromen tezamen die beschikbaar zijn voor de Integrgale aanpak. Op een zodanige manier dat de eigenaar met één loket te maken heeft. Tijdens dit deel van de bijeenkomst wordt u soep en broodjes aangeboden. 

In het kort is het totale programma als volgt:

 17:45 uur  Inloop
 18:00 uur  Bijpraten en discussieren over onze voorstellen. Broodjes en soep worden u aangeboden.
 20:00 uur  Algemene Leden Vergadering (agenda wordt toegestuurd)
 20:45 uur  Pauze
 21:00 uur  Welke risico's loopt u als erfgoedeigenaar en zijn die risico's te verzekeren?

 In de vergadering komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • benoeming Kees Bons als penningmeester
  • benoeming kascommissie
  • goedkeuring Huishoudelijk Reglement

Zomaar wat vragen over de risico's als erfgoedeigenaar:

  • Opstallen tegen herbouwwaarde verzekeren of kan het ook een beetje minder?
  • Waterschade door bodemdaling : dekt de verzekering de schade?
  • Uw vrijwilliger veroorzaakt schade aan uw auto of aan de auto van een bezoeker: bent u voor de schade verzekerd?
  • Uw vrijwilliger valt, door eigen schuld, van de ladder en breekt zijn been: bent u aansprakelijk?
  • Bij storm ontstaat schade aan uw dak dat eigenlijk aan onderhoud toe was. Dekt de verzekering de schade?

Stel uw eigen vragen: de specialist van Donatus zal ze beantwoorden.

 

Evenement Eigenschappen

Startdatum 05-11-2019 18:00
Einddatum 05-11-2019 22:00
Ingeschreven 35
Prijs per persoon Alleen voor leden en donateurs
Locatie Boerderij Hermans Dijkstra
Login om in te schrijven (rechtsboven pagina)

U kunt alleen commentaar geven of vragen stellen als u bent geregistreerd en ingelogd.

 


 Geplande bijeenkomsten

Hieronder ziet u een overzicht van de bijeenkomsten zoals we die voor dit jaar hebben gepland. Zodra een bijeenkomst definitief is, komt deze hierboven te staan met alle informatie die voor u van belang is. Er is dan ook een mogelijkheid om je aan te melden voor de betreffende bijeenkomst. Via onze nieuwsbrieven (alleen leden en donateurs) wordt u op de hoogte gehouden.

Wijzigingen voorbehouden

 

 

.. april 2020

Publicatie rapport

presentatie resultaat verkennend onderzoek
april 2020

Huiskamerbijeenkomst

per thema en/of regio.
juni 2020

Idee?

Wie heeft een idee?
augustus 2020

???

september 2020

Algemene Leden Vergadering

optioneel: alleen indien er belangrijke onderwerpen zijn
oktober 2020

Lezing

lezing over versterkingsmaatregelen
november 2020

Excursie

excursie naar een borg
november 2020

Huiskamerbijeenkomst

per thema en/of regio