Algemene Leden Vergadering 10 november 2020

Algemene Leden Vergadering 10 november 2020
 

 De bijeenkomst zal, evenals voorgaande keren, bestaan uit twee gedeelten:

  • de Algemene Leden Vergadering
  • een orgelconcert

Het programma ziet er als volgt uit:

 19:00 uur Ontvangst met koffie/thee en koek
 19:30 uur Algemene Leden Vergadering (agenda zie elders)
 20:30 uur Korte pauze
 20:45 uur Orgelconcert: uitleg en een concert verzorgd door Stef Tuinstra
 21:30 uur Sluiting
  Na afloop bent u in de gelegenheid te netwerken

 

De agenda van de ALV:

  1. Opening
  2. Notulen ALV 9 november j.l.
  3. Goedkeuring financieel jaarverslag
  4. Presentatie jaaroverzicht
  5. Korte presentatie rapport Verkennend Onderzoek
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

In verband met de maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus zullen wij alleen leden ontvangen die zich van te voren hebben aangemeld via deze website. Tevens zult u moeten aangeven of u iemand meeneemt (partner of introducee) en de naam doorgeven. Op deze manier kunnen wij rekening houden met de opstelling van de stoelen. 

Indien u zich niet van te voren hebt aangemeld, zullen wij de toegang helaas moeten weigeren. 

Maximum aantal leden/personen dat toegelaten kan worden is 100 of 50. Dit is nog niet geheel duidelijk op dit moment. Het hangt sterk af van de ontwikkelingen de komende tijd.  

 

 

Evenement Eigenschappen

Startdatum 10-11-2020 19:30
Einddatum 10-11-2020 21:30
Ingeschreven 0
Prijs per persoon Alleen voor leden en donateurs
Locatie Petrus en Pauluskerk Loppersum
Login om in te schrijven (rechtsboven pagina)

U kunt alleen commentaar geven of vragen stellen als u bent geregistreerd en ingelogd.