FINANCIELE REGELINGEN

Image

Overzicht financiële regelingen

In samenwerking met de diverse betrokken partijen hebben we een overzicht samengesteld van alle financiële regelingen die er momenteel zijn. 

Wij hebben onze uiterste best gedaan om zo volledig mogelijk te zijn en dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen we niet uitsluiten dat er fouten of omissies in zijn geslopen.

Om die reden raden wij u aan e.e.a. altijd te checken op volledigheid en juistheid. Wij kunnen dan ook geen verantwoordelijkheid nemen indien u zich baseert op onjuiste informatie.

Hoe werkt deze wegwijzer?

Categorieën erfgoed

Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende categorieën erfgoed:

 • rijksmonumenten
 • gemeentemonumenten
 • karakteristieke panden
 • beeldbepalende panden

In elk van deze categorieën wordt onderscheid gemaakt tussen een woonfunctie of geen woonfunctie. Verder tussen een particuliere eigenaar of een andere (b.v. PDM, gmeente, etc.) 

Financiële regelingen

De mogelijke financiële regelingen worden onderscheiden in de volgende thema's:

 • instandhouding
 • herbestemming
 • hypotheken
 • verduurzaming
 • versterken
 • compensatie
Overzicht per thema

Per thema wordt een overzicht gegeven van de volgende aspecten:

 • in aanmerking komende kosten
 • berekening uit te keren bedrag
 • hoe aanvragen?
 • wanneer aanvragen?
 • verwijzingen meer informatie

Aan de slag

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Je pand staat blijkbaar wel op de lijst om de status van karakteristiek pand te krijgen, maar is nog niet formeel. Het is dus nog geen onderdeel van het bestemmingsplan in je gemeente. Er is misschien een mogelijkheid om toch voor de financiële regelingen in aanmerking te komen. Informeer bij de provincie en/of je gemeente.
Je weet niet of je pand op een lijst staat om de status van karakteristiek pand te krijgen of dat je pand al een status heeft. Informeer bij je gemeente.
 
De overzichten van de financiële regelingen  zijn alleen te zien voor onze leden en donateurs.
Eerst even inloggen dus.