vrijdag 02 maart 2018
  2 Replies
  5.9K Visits
Voor het erfgoed geldt bij sloop of versterken een criterium van 150%. De vraag is in hoeverre dit criterium, of welke dan ook, rechtsgeldig is.

De overheid stelt dat gebouwen in het aardbevingsgebied, vanwege het grote risico van de gaswinning, aan bepaalde extra bouwnormen moet voldoen (overigens is dit voor het erfgoed niet altijd van toepassing). Met terugwerkend kracht: m.a.w. oude gebouwen moeten hier ook aan voldoen. Onder normale omstandigheden (bijvoorbeeld in het verkeer) kunnen ook hogere eisen qua veiligheid gesteld worden en zijn de kosten voor rekening van de eigenaar.
In dit geval zijn de hogere veiligheidsnormen een gevolg van de gaswinning. De partijen die hiervoor verantwoordelijk zijn (overheid/ebn enerzijds, nam/shell anderzijds) zullen nu voor de kosten moeten opdraaien. De veroorzaker betaalt.
De overheid heeft een driedubbele pet op: (mede)verantwoordelijk voor de gevolgen gaswinning, verantwoordelijk voor stellen veiligheidseisen en verantwoordelijk (?) voor bepalen norm voor sloop of versterken. Dit laatste is hoogst twijfelachtig en de vraag is of dit juridisch juist is.
Indien dit juridisch niet juist is, is m.i. de eigenaar degene die bepaalt of er gesloopt of versterkt gaat worden. De kosten zijn dan ondergeschikt.
11 maanden geleden
·
#189
de discussie over 150 procent betekent voor monumenten dat ze altijd gesloopt moeten worden ,wij hebben geluk gehad doordat ik eerst een paar mannekes had gehad die geen kennis van zaken hadden een losse schoorsteen geen probleem even wat houtjes er tegen aan spijkeren en klaar is kees een bollende achtermuur is natuurlijk zettingsschade ,logies natuurlijk ,gelukkig had ik een deskundige een rapportje laten maken en na mijn mail dat deze operatie meer leek op de soap goede tijden slechte tijden kwam er een echte deskundige die na 15 minuten concludeerde dat de schoorstenen eraf moesten en de achtermuur met 3500 kilo staal moest worden gestabiliseerd.
wij zijn als groningers vaak te lief en nagelen te weinig mensen die ondeskundig zijn aan de schandpaal een prachtig voorbeeld is boos die hebben de aan vals techniek toegepast en de machtige mollen klein gekregen. ik mis dat heel erg .
ik denk dat als we een strijdvaardiger koers gaan varen dat er veel meer bereikt kan worden niet alleen goede argumenten maar wat meer druk op de ketel .daniel edzes
4 jaar geleden
·
#87
Het is altijd de eigenaar die besluit of er wel of niet gesloopt gaat worden. Boven de genoemde 150%-norm wordt sloop/nieuwbouw als alternatief voor versterking besproken, maar de eigenaar heeft hierin altijd het laatste woord. De NAM kan niet eigenhandig besluiten een huis te slopen dat in eigendom van een gedupeerde is als die gedupeerde hier niet mee instemt.

De versterkingsopgave is gebaseerd op art. 33 Mijnbouwwet. Hierin staat dat de vergunninghouder (in casu de NAM) alle maatregelen moet nemen die redelijkerwijs van hem gevraagd kunnen worden om o.a. schade door bodembeweging te voorkomen. Men heeft schijnbaar bedacht dat het boven 150 procent van de herbouwkosten niet meer redelijkerwijs van NAM verwacht kan worden dat zij per definitie voor versterken kiest. De vraag is hoe dit zich verhoudt met het algemene beginsel van redelijkheid zoals dat is neergelegd in art. 6:248 BW, want ook de burger moet een oplossing geboden krijgen die voor hem redelijk en billijk is. De twee eisen van redelijkheid raken in een dergelijk geval met elkaar in conflict en het zal per geval verschillen wat de uitkomst van dit conflict is. Ik ga er van uit dat de 150%-norm, zeker bij erfgoed, lang niet altijd houdbaar zal blijken.
  • Pagina :
  • 1
Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Wees een van de eersten om op dit bericht te reageren!
 
 Let op:
als je bent ingelogd verschijnt er een menu met meer mogelijkheden voor leden en donateurs. Inloggen kan rechtsboven.