Bespreken knelpunten inventarisatie Pilot

Bespreken knelpunten inventarisatie Pilot
 

We gaan nu concrete stappen maken met ons voorstel over een andere aanpak van schadeherstel en versterking van ons erfgoed. Gebruik makend van koppelkansen: naar eigen keuze kan hier restaureren, onderhoud en/of verduurzaming aan worden toegevoegd. 

Als vereniging hebben we nu de kans om deze processen uit te voeren zoals wij het willen. In een pilot die binnenkort van start gaat. Maar voor het zover is zullen we moeten weten welke hindernissen nog genomen moeten worden voordat we van start kunnen gaan. Hiermee bevinden we ons in een kritieke fase van het bestaan van de vereniging.

Op welke manier we deze hindernissen gaan nemen willen we graag met jullie bespreken. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan het het inspecteren van de schade, de voorfinanciering van de planvorming, het hebben van een bouwdepot, indexering van de bouwkosten, het kiezen van je eigen architect, de manier van versterken, etc. 

Voor ons allen is dit een unieke kans om een kentering aan te brengen in de aanpak. En daar hebben we jullie bij nodig! Dit is ook het moment dat je nog invloed kan uitoefenen op de mogelijke oplossingen.

De te bespreken documenten worden dinsdag naar de deelnemers verstuurd.

Het programma ziet er als volgt uit:

17:00 uur

ontvangst met koffie/thee

 17:30 uur

Inleiding door de voorzitter Derk Kremer: er wordt kort ingegaan op wat ons doel is met de pilot waarvoor de voorbereidingen nu in volle gang zijn. 

18:00 uur

Onderbreking met soep en broodjes

18:30 uur

Presentatie rapport 'Inventarisatie knelpunten' door de kwartiermaker Martin Stout

19:15 uur

Reactie en discussie van de leden: dit is de (laatste) mogelijkheid om nog invloed uit te oefenen op de mogelijke oplossingen welke in de pilot getoetst gaan worden op haalbaarheid.

20:00 uur

Afsluiting: daarna gelegenheid nog even na te praten onder het genot van een versnapering

 

 

Uiteraard worden de dan geldende maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Covid-virus in acht genomen. In verband met de catering willen we graag weten hoeveel leden en/of donateurs we kunnen verwachten. Je wordt daarom verzocht je via deze website aan te melden. 

 

Evenement gegevens:

Startdatum 16-02-2022 17:00
Einddatum 16-02-2022 20:00
Ingeschreven 18
Aantal plaatsen 82
Toegang leden en donateurs
Locatie MFC Kabzeël

Wij accepteren geen inschrijvingen meer

U kunt alleen commentaar geven of vragen stellen als u bent geregistreerd en ingelogd.