Algemene Leden Vergadering 2021

Algemene Leden Vergadering 2021
 

 De bijeenkomst zal, evenals voorgaande keren, bestaan uit twee gedeelten:

  • de Algemene Leden Vergadering
  • een orgelconcert

Het programma ziet er als volgt uit:

 19:00 uur Ontvangst met koffie/thee en koek
 19:30 uur Algemene Leden Vergadering (agenda zie elders)
 20:30 uur Korte pauze
 20:45 uur Orgelconcert: uitleg en een concert verzorgd door Stef Tuinstra
 21:30 uur Sluiting
  Na afloop is er geen gelegenheid te netwerken. 

 

De agenda van de ALV (wijzigingen voorbehouden):

  1. Opening
  2. Notulen ALV 10 november j.l.
  3. Goedkeuring financieel jaarverslag
  4. Presentatie jaaroverzicht
  5. Bestuurszaken
  6. Status pilot
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

In verband met de maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus zullen wij alleen leden ontvangen die zich van te voren hebben aangemeld via deze website. Om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te geven aanwezig te zijn, is het niet mogelijk uw partner mee te nemen. Op basis van de aanmeldingen wordt er een stoel voor u gereserveerd. Indien u zich niet van te voren hebt aangemeld, zullen wij de toegang helaas moeten weigeren. 

Maximum aantal leden/personen dat toegelaten kan worden is sinds kort 30 personen. Deelname op basis van volgorde van inschrijven,

Wij zijn ons aan het beraden op andere mogelijkheden om de vergadering bij te wonen: bijvoorbeeld digitaal (via internet). Wij houden u t.z.t. op de hoogte.

 

Evenement Eigenschappen

Startdatum 06-07-2021 19:30
Einddatum 06-07-2021 21:30
Ingeschreven 0
Aantal plaatsen 30
Prijs per persoon Alleen voor leden
Locatie Petrus en Pauluskerk Loppersum

U kunt alleen commentaar geven of vragen stellen als u bent geregistreerd en ingelogd.