Schadepreventie

Display:

De afgelopen weken is het bestuur van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren nogmaals geconfronteerd met ontwikkelingen die ons grote zorgen baren als het gaat om het behoud van het gebouwde erfgoed in het aardbevingsgebied. Recentelijk hebben zich een aantal situaties voorgedaan waaruit blijkt dat ons waardevolle erfgoed in ernstige mate bedreigd wordt door sloop. De schaal waarop en de snelheid waarmee verdient absoluut uw aandacht.

De gemeente Loppersum stopt met het heffen van leges op sloopvergunningen voor karakteristieke panden. Wat sinds april vorig jaar aan de gemeente is betaald, wordt teruggestort.

Er is nog steeds geen huis in het bevingsgebied versterkt onder regie van de bewoners. Of er een vervolg komt op deze in 2015 begonnen proef, is onbekend.

Het Centrum Veilig Wonen in Appingedam wil tempo maken bij de vervanging van ruim 1200 schoorstenen in het aardbevingsgebied. Op dit moment ligt de verwijdering van schoorstenen die bij een aardbeving risico opleveren vrijwel stil. Dat komt doordat de provincie in de zomer met een nieuwe omgevingsverordening kwam

Een derde van de ondervraagden van het aardbevingsonderzoek van deze krant ziet Coördinator Alders als verlengstuk van Kamp.