Pers informatie

Hieronder een overzicht van documenten die onder embargo ter beschikking worden gesteld aan diegenen die zich hebben aangemeld voor inzage in deze documenten. De documenten kunnen alleen worden gedownload met het wachtwoord dat u via een mail is toegestuurd. Dit wachtwoord is persoonlijk en alleen voor eigen gebruik. Het embargo geldt tot donderdag 18 juni a.s. 16:30 uur.
Display:

Het resultaat van het verkennend onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren. Het verkennend onderzoek had betrekking op de mogelijkheid tot een wezenlijk andere aanpak van het gebouwde erfgoed in het door aardbevingen geteisterde gebied in Noord Nederland.

Een interview met de heer Pieter Siebinga die, in opdracht van de vereniging, het verkennend onderzoek heeft uitgevoerd.

Test
 04-06-2020

This is a document with a password