Sloop is geen optie ...

Helaas zal de vereniging niet in staat zijn individuele gevallen te ondersteunen of bij te staan. De vereniging komt op voor de gezamenlijke belangen van de eigenaren van monumenten en beelbepalende objecten. 

Wij willen afspraken maken met instanties die voor de schadelijke gevolgen van de mijnbouwactiviteiten in onze regio verantwoordelijk zijn. Deze afspraken zullen wij communiceren met onze leden en wij zullen er op toezien dat ze ook nageleefd worden. 

Het doel is om een volwaardige gesprekspartner te zijn namens alle eigenaren en te komen tot goede, bindende afspraken voor alle partijen. 

Wij zullen zoveel mogelijk informatie beschikbaar stellen aan de leden die hen bij de afwikkeling van de schade kan helpen. Het blijft de verantwoordelijkheid van elke eigenaar hoe met de afspraken en adviezen om te gaan. 

Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed