Sloop is geen optie ...

Leden van de vereniging zijn alle eigenaren van Rijksmonumenten, Gemeentemonumenten en beeldbepalende panden in de dorpen en steden in onze Provincie. Wat een beeldbepalend pand is, wordt in principe door de gemeente bepaald. Verschillende gemeentes zijn bezig om een inventarisatie te maken van het culturele erfgoed dat bedreigt wordt door de mijnbouw in onze provincie.

Eigenaren zullen over het algemeen privépersonen zijn, maar ook organisaties die monumentale panden of beeldbepalende panden in eigendom hebben kunnen zich aanmelden als lid.

Het is dus geen vereiste dat er sprake is van schade als gevolg van de mijnbouwactiviteiten in onze provincie. Vrijwel iedere eigenaar zal te maken krijgen met het preventief versterken dan wel compenseren van de waardevermindering van hun eigendom.

Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed