Voor de Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME) is de zomer echt voorbij, zij maakt zich op voor stevige stappen in de oplossingen rond de mijnbouwschade en de voorkoming van schade. Stappen die veroorzaken dat Groninger monumenten in brede zin gerespecteerd worden, de eigenaren als volwaardige gesprekspartners gezien worden en de NAM/Overheid haar verantwoordelijkheid neemt in relatie tot behouden van zichtbare Groninger historie.

 

In een overleg tussen VGME en de Nationaal Coördinator Groningen/ Hans Alders (NCG) zijn vorige maand onderwerpen besproken om enerzijds uit te dragen wat de standpunten zijn van de VGME als belangenvereniging van monumenteigenaren. Anderzijds om van de NCG duidelijkheid te krijgen wat zijn visie is in relatie tot deze specifiek groep gebouweigenaren is.

VGME stelt zich op het standpunt dat rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende/karakteristieke panden vragen om behoud. Dit culturele erfgoed mag niet enkel op economische gronden toekomstbestendig gemaakt worden, de culturele waarde is van dien aard dat dat soms amper in geld uit te drukken is.
De NCG erkent dit en heeft dit ook in het recente Erfgoedprogramma benadrukt. Eigenaren die hun gebouw onderhouden en koesteren mogen niet gestraft omwille van ‘wat is de marktwaarde…..?’
De VGME maakt hierbij de aantekening dat de NAM/CVW al jaren (!) temporiseert waardoor menig monumenteigenaar met de handen in het haar zit. Regulier onderhoud kan niet gedaan worden omdat schade niet hersteld wordt en/of versterking uitblijft. De molen van Westerwijtwerd is hiervan een sprekend voorbeeld.

De NCG heeft expliciet aangegeven dat hij graag het gesprek blijvend aangaat met VGME. Het verbinden van de achterban, meer dan 1500 Rijksmonumenteigenaren en een veelvoud aan gemeentelijke monumenten, biedt gelegenheid om via de VGME te communiceren.
De VGME wordt hiertoe betrokken in regulier overkoepelend overleg om daarmee de belangen van haar leden te kunnen vertegenwoordigen.

Beeldbepalende/karakteristieke panden hebben niet een wettelijke beschermde status zoals die voor Gemeentelijke- en Rijksmonumenten geldt. Voor de VGME is dit een doorn in het oog. 
Ook die panden dienen niet enkel op basis van economische gronden behouden en versterkt te worden. 
De NCG gaat uit van een vergelijkbaar standpunt; de NCG heeft de betrokken gemeenten, B&W’s, ruime tijd geleden opgeroepen inzicht te geven in welke panden in betrokken gemeente beeldbepalend of karakteristiek zijn. Gemeenten hebben zich hieraan gecommitteerd, maar de uitvoeringsnelheid verschilt nogal per gemeente.

De VGME is verbijsterd dat gemeenten zo weinig blijk geven van trotsheid en belang om hun eigen cultureel erfgoed in deze te koesteren. Hier moet echt een andere manier van denken en handelen komen. Het door de NCG, jongstleden juli, gepresenteerde Erfgoedprogramma benadrukt de rol die gemeenten in deze hebben.

Want als er geen duidelijke beschermde status is, is er te veel vrijheid om af te zien van erfgoed waardige oplossingen. Zelfs de mogelijkheid voor sloop wordt hierdoor een kier gezet…..
De VGME gaat de gemeenten vragen om met gepaste haast inzicht te geven aangaande de resultaten van de inventarisatie van beeldbepalende en karakteristieke panden.

Net als voor de NCG is ook voor gemeenten de VGME een gesprekspartner. Als belangenvereniging kan de VGME proactief meedenken, bijvoorbeeld hoe borging/zekerstelling van erfgoed in brede zin wenselijk is of hoe een plan van aanpak georganiseerd moet worden bij individuele eigenaren. Monumenten en karakteristiek panden zijn uniek en vragen een hele andere aanpak dan uniforme rijtjes woningen.
De VGME gaat actief leden raadplegen om daarmee de overheidsorganen te voeden en daar waar noodzakelijk te corrigeren. Daarnaast uiteraard de leden informeren over keuzes die door betrokken overheden gedaan worden. Om helderheid en transparantie te veroorzaken voor elke individuele eigenaar van een karakteristiek of monumentaal pand

De VGME zal blijvend de vinger aan de pols houden en uiteraard ook de NCG kritisch blijven volgen om de uitgangspunten van de vereniging te waarborgen. Meer informatie is te vinden op de website www.groningermonument.nl

Contact

06 21 805 668
Hoge der A 5, 9712 AC Groningen

Discussies

Gemeentelijk monument wel/niet?
Beste leden, ons pand kan worden aangemerkt als gemeentelijk monument. Wie heeft...
Heeft u ervaring met de afhandeling van een 'oude'
Alle schademeldingen van vóór 31 maart 2017 moeten door de NAM en het CVW worden...
In hoeverre is het 150% criterium rechtsgeldig?
Voor het erfgoed geldt bij sloop of versterken een criterium van 150%. De vraag...

Ons archief

Leden en hun schade

leden en schade

Een overzicht van de leden en hun schades. U kunt in één overzicht zien welke leden met welk schadeproces actief zijn, dit hebben afgerond of niet van toepassing is. Tevens is woonplaats en emailadres zichtbaar. U kunt op deze manier onderling contact leggen om ervaringen uit te wisselen. Alleen toegankelijk voor leden.

Overzicht leden

ledenlijst

 Een overzicht van alle leden. Hier kunt u ook een selectie maken op naam, woonplaats, etc. Alleen toegankelijk voor leden. 

Ons logo

Wilt u weten waar ons logo van is afgeleid?

logo vvgme schaduw trans

profielgegevens

dorp 03 boven verloop

Eén van de speerpunten is het onderlinge contact tussen leden: voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Maar ook om elkaar te helpen. Daarvoor is het belangrijk dat u uw profiel goed en volledig hebt ingevuld? Uw gegevens zijn beperkt zichtbaar voor andere leden. Niet-leden kunnen uw profiel niet bekijken.

Binnenkort ontvangt ieder lid een overzicht van zijn of haar gegevens zoals deze bij ons bekend zijn. Met de mogelijkheid deze aan te vullen of aan te passen.

Contributie 2018

Het is weer zover! U mag uw contributie voor dit jaar betalen. Dit geldt ook voor onze donateurs. 

Onze voorkeur gaat uit naar betalen met iDeal: klik hier. Wel eerst even inloggen: uw gegevens zijn dan al ingevuld.

Wilt u toch liever zelf overschrijven? Vergeet dan niet om het volgende te vermelden: uw naam, uw lidmaatschapsnummer en/of uw emailadres dat bij ons bekend is.

@Gr_monument

Contact met de leden

Bent u lid en hoort u amper iets van ons? Dan zit er iets niet goed in de onderlinge communicatie. Met regelmaat sturen wij een nieuwsbrief en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, bijeenkomsten, etc. Het kan zijn dat onze mail in uw spambox terecht komt. In dat geval adviseren wij u om even contact op te nemen met iemand die u kan helpen dit te voorkomen.

Het mailadres dat wij gebruiken is: nieuwsbrief@groningermonument.nl 

Oproep voor vrijwilligers

stad 02 boven verloop

Onze vereniging wordt volledig draaiende gehouden door vrijwilligers. Vrijwilligers die overtuigd zijn dat zij aan iets goeds werken: namelijk het behoud van ons mooie, waardevolle erfgoed. Dit wordt in hoge mate bedreigd door de versterkingsplannen van de NAM en de overheid.  

Wilt u zich ook sterk maken voor het gebouwde erfgoed en hebt u wat tijd over?  Wij kunnen vrijwilligers gebruiken met verschillende achtergrond en verschillende netwerken. Vrijwilligers die vooral gedreven zijn zich sterk te maken voor het behoud van het karakter van onze mooie provincie!

Interesse? Neem dan even contact op met ons.

 Binnenkort komt hier een overzicht van het type vrijwilligers waar de vereniging behoefte aan heeft  

 

 

Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed