Sloop is geen optie ...

huis 01 boven verloop

Artikelen uit onze nieuwsbrieven

stad 01 boven verloopOnderstaand de brief die op 8 februari naar de heer Wiebes is gestuurd. Ondewerp is het nieuwe schadeprotocol waar het bestuur kritisch naar heeft gekeken. Wij zijn van mening dat het nieuwe schadeprotocol een aantal essentiele tekortkomingen heeft die met name voor veel van onze leden onacceptabel is.

politiek 300x169Onderstaande brief is verstuurd naar de leden van de vaste commissie Ecomische Zaken en Kllimaat, de lede van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de leden van de provinciale staten van Groningen en naar alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer. 

 

forum bovenOp de nieuwjaarsbijeenkomst van 10 januari j.l. in Zandeweer is gebleken dat er een hoop vragen zijn bij de leden. Maar ook dat men graag bereid is eigen ervaringen te delen, ongeacht of ze nu positief of negatief zijn. Opmerkingen, sugggesties, vragen: de leden willen deze graag kwijt. Het bestuur heeft al aangegeven hier aan te werken door het organiseren van huiskamerbijeenkomsten en themabijeenkomsten. Maar ook is gewezen op de mogelijkheid die onze website biedt: ons forum. In dit artikel zal daar verder op worden ingegaan.

logo vvgme schaduwWoensdag 10 januari j.l. had de vereniging zijn eerste nieuwjaarsbijeenkomst. Tegen alle verwachting in was de opkomst bijzonder groot: er waren tegen de 100 leden en andere geinteresseerden! Stoelen moesten erbij gehaald worden. Geen gebrek aan belangstelling dus. Of de recente beving bij Zeerijp en de 'kraakactie' in Middelstum van invloed geweest zijn, weten we niet. Maar het is aannemelijk dat deze beide gebeurtenissen in positieve zin hebben bijgedragen aan de belangstelling.

 

spar loppersumDe dreigende sloop van het oude pand Hogestraat 4 in dé winkelstraat van Loppersum is aanleiding voor Wiebe (1955) en Peter (Pé) de Haan (1956) om herinneringen op te halen aan hun tijd in Loppersum, met foto’s, film, muziek en verhalen. Zij zijn op dit adres, waar hun ouders een slagerij hadden, geboren en hebben er tot 1970 gewoond. Maar ook willen ze enig ongenoegen uiten over gang van zaken die aanleiding is geweest tot de huidige ontwikkeling, die niet los gezien kan worden van de aardgaswinning.

speerpuntHet bestuur heeft een zestal speerpunten benoemd waar zij zich de komende periode op wil richten als het gaat om te komen tot rechtvaardige en toereikende oplossingen voor het herstel en preventief versterken van onze eigendommen. Deze speerpunten moeten komend jaar leiden tot concrete resultaten voor onze leden.

Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed