Sloop is geen optie ...

huis 01 boven verloop

Artikelen uit onze nieuwsbrieven

266px Eric Wiebes 2017 1Afgelopen woensdag was minister Wiebes van EZK, verantwoordelijk voor de aardgaswinning, voor de eerste keer op bezoek in onze provincie. Als agendapunt stond ook de bedreiging van het gebouwde Erfgoed op het programma. De voorzitter van onze vereniging was uitgenodigd om aan te schuiven aan de ronde tafel in het kerkje van Huizinge.

het verdwenen groningen 800x600Eén van de doelstellingen van de VGME bestaat uit het registreren van bedreigde en gesloopte panden. Daarbij gaat het ons vanzelfsprekend om rijks- en gemeentelijke monumenten en karakteristieke en beeldbepalende panden. In een vroeg stadium kwamen we hierover in contact met het Dagblad van het Noorden dat al een plan had om dit voor álle door aardbeving bedreigde en gesloopte panden te doen. Dit resulteerde in het project ‘Het Verwenen Groningen’.

logo libau sponsorEindelijk is het zover! Libau heeft de opdracht gekregen het Erfgoedloket in de benen te zetten. Wij feliciteren Libau van harte met het verkrijgen van deze opdracht. Een mooie uitdaging. 

  

zeerijp bovenWij zijn blij dat verschillende leden de moeite hebben genomen om mee te doen aan de twee kleine onderzoeken zoals gevraagd in onze vorige nieuwsbrief. In de enquete, waarin gevraagd werd of er behoefte is aan kleine gespreksgroepen, hebben de leden een duidelijk signaal afgegeven.

 

derk gekniptkopieDe komende tijd wordt het druk voor het bestuur: de vereniging begint 'op stoom' te komen. Wij beseffen dat we prioriteiten moeten gaan stellen. Deze prioriteiten zullen in belangrijke mate bepaald worden door de speerpunten die we gaandeweg hebben gedefinieerd. Belangrijkste speerpunt is natuurlijk het komen tot oplossingen voor onze leden als het gaat om schadeherstel, schadepreventie en waardecompensatie. Maar er zijn meer speerpunten... 

In de ledenvergadering is duidelijk aangegeven dat het mogelijk maken van het onderling ontmoeten van leden om kennis en ervaring uit te wisselen als één van de belangrijke taken van de vereniging wordt gezien. Voor het bestuur is dit één van de speerpunten van het beleid. Wij zijn momenteel met een aantal personen in gesprek om een lezing te geven over de positieve ervaringen die men heeft met het oplossen van de schadeproblematiek en het versterkingsprogramma.

Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed