Elke eigenaar een restauratie architect...

huis 01 boven verloop

Artikelen uit onze nieuwsbrieven

In de ledenvergadering is duidelijk aangegeven dat het mogelijk maken van het onderling ontmoeten van leden om kennis en ervaring uit te wisselen als één van de belangrijke taken van de vereniging wordt gezien. Voor het bestuur is dit één van de speerpunten van het beleid. Wij zijn momenteel met een aantal personen in gesprek om een lezing te geven over de positieve ervaringen die men heeft met het oplossen van de schadeproblematiek en het versterkingsprogramma.

Eindelijk is het mogelijk om een digitale ledenlijst beschikbaar te hebben op de website. Een dergelijke ledenlijst kan waardevol zijn voor de leden om onderling contact te leggen. De basis voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Maar het gaat ook om privacygevoelige informatie. Vandaar dat we eerst uw mening willen weten voordat we de digitale ledenlijst publiceren . Uiteraard is een dergelijke lijst alleen voor de leden.

De VGME verwerft meer en meer een plek tussen de grote partijen rond het oplossen van de gaswinningsproblematiek. Werd er eerst nog over eigenaren beslist, nu lijkt het er op dat de eigenaren van het Groninger erfgoed als partij gezien worden om mee te praten.

Op maandag 17 juli ontvingen wij een mail van de heer Breukink, directeur Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), met daarin de volgende uitnodiging:

Afgelopen zomer is er contact geweest met Theo Hoek van Libau in Groningen. De heer Hoek staat volledig achter het initiatief van de oprichting van onze vereniging en zou graag zien dat wij voortaan deelnemen aan het Erfgoedberaad Groningen. Onze vereniging vertegenwoordigt een groep van eigenaren van het  erfgoed, iets wat andere stichting of verenigingen op dit gebied moeten missen. Dat maakt onze positie sterker.

derk gekniptkopieNa de Algemene Leden Vergadering van 21 mei j.l. is het een tijdje rustig geweest wat betreft de communicatie met onze leden en donateurs. Laten we het zien als een 'zomerreces'. Kortgeleden hebben we onze eerste bestuursvergadering na de vakantieperiode weer gehad. Ik kan constateren dat het bruist van de energie. Maar er is ook een hoop te doen. Temeer daar het schadeprotocol op dit moment in een impasse zit.