Sloop is geen optie ...

 

6 december 2017

Bezoek delegatie van OCW

Woensdag is er een delegatie van het ministerie van OCW op bezoek geweest bij de vereniging. Het ging om Sander Bersee, directeur Erfgoed en Kunsten. Samen met een paar collega's en medewerkers van de provincie is hij op bezoek geweest bij de voorzitter van vereniging. Ook de secretaris van de vereniging was hierbij aanwezig. We hebben de delegatie uit kunnen leggen waar wij voor staan, maar ook dat we ons zorgen maken over de drastische sloopplannen van het NCG. Onze verontrusting uitgesproken over de impact die deze sloopplannen hebben op met name de beeldbepalende en karakteristieke panden. Zij zijn nog steeds vogelvrij. Er werd goed geluisterd. Na afloop zijn we nog even door het dorp gelopen en gewezen op een tweetal karakteristieke panden waarvan er één is waar op dit moment over onderhandeld wordt om deze te slopen. Over mogelijke sloop werd de volgende vraag gesteld: "voelen de bewoners zich dan onveilig?". Deze vraag zegt genoeg dat er nog veel missiewerk te doen is. Maar ook dat het ministerie van OCW in beweging moet komen om tegengas te geven aan EZK
22 november 2017

Gesprek met minister Wiebes

De voorzitter van onze vereniging is aangeschoven aan een ronde tafelgesprek met minister Wiebes van EZK. Tezamen met de directeuren van het Groninger Landschap, Stichting Groninger Oude Kerken en Libau. Gastheer was Reint Wobbes, beheerder van de kerk van Huizinge. Het gesprek is in een constructieve en positieve sfeer verlopen. De voorzitter werd ruim in de gelegenheid gesteld om onze zorgen te uiten. Maar ook hoe wij aan kijken tegen het oplossen van de problematiek rondom de schade ten gevolge van de gaswinning. De eigenaar weer centraal en vanuit het conflictmodel naar een oplossingsmodel toewerken.
2 november 2017

Kennismaken met gedeputeerde Eikenaar

Vandaag samen met Goos Gosling Slotegraaf op kennismakingsbezoek geweest bij gedeputeerde Eelco Eikenaar. Hierbij aanwezig was ook Richard Veenstra van de provincie. Het was een aangenaam en constructief kennismakingsgesprek. We hebben ruim de gelegenheid gehad om onze visie op het oplossen van de aardbevingsproblematiek toe te lichten. Ook is uitgebreid gepraat over de huidige gang van zaken bij de afhandeling van schades en preventief versterken: onze zorgen geuit dat het erfgoed op deze manier te kampen heeft met uitgesteld onderhoud. Eikenaar herkende en erkende de problematiek en gaf aan dat het anders moet. Hij heeft in grote lijnen ook uitgelegd hoe hij daar tegen aan kijkt en wij van onze kant hebben onze ideeën duidelijk kunnen maken. Eikenaar gaf aan dat hij de oprichting van de vereniging een goed initiatief vond en hij onderschreef het belang van de vereniging.
30 oktober 2017

Kennismaken met Provincie en OCW

Vandaag een constructief gehad met Monique Krauwer van OCW en Richard Veenstra van de provincie Groningen. Over en weer kennis gemaakt en uitgebreid stilgestaan bij onze visie over het oplossen van de problematiek van de schade-afhandeling, waarbij de eigenaar zelf weer de regie in haden heeft. Ongeacht of het nu gaat om schadeherstel of schadepreventie (versterken). In de basis is het vergelijkbaar met een omvangrijk restauratie project waar veel eigenaren in het verleden mee te maken hebben gehad en waartoe ze prima in staat zijn om dit te organiseren en uit laten voeren. Van beide kanten een positief gevoel en hebben afgesproken op reguliere basis bij elkaar te komen. Onze inbreng wordt bijzonder gewaardeerd.
26 september 2017

Kick-off bijeenkomst organisaties eigenaren erfgoed

Op initiatief van de Stichting Groninger Oude Kerken zijn een aantal organisaties die in het bezit zijn van erfgoed bijelkaar geweest. Dit initiatief is bedoeld als basis voor een regulier overleg waaraan organisaties deelnemen die in het bezit zijn van monumentale panden of, zoals in ons geval, een duidelijke groep van eigenaren vertegenwoordigd. Naast de VGME nemen hieraan deel Stichting Oude Groninger Kerken, het Groninger Landschap, 2 molenstichtingen, de Freylemaborg en de Menkemaborg. De vergadering is in een constructieve en open sfeer verlopen. Partijen zijn ervan overtuigd dat het gezamenlijk vormen van één front belangrijk is. Het delen van informatie en ervaringen is hiervoor de basis.
15 september 2017

Kennismaking met Restauratiefonds

Kennismakingsgesprek met mevrouw Ina Roeterdink van het Restauratiefonds. Uitgebreid ingegaan op de mogelijke oplossingen van de problematiek van de aardbevingen, gezien vanuit het perspectief van de gedupeerde en waarbij de eigenaar zelf de regie in handen zou kunnen nemen. Gezamenlijk aftasten wat we in deze visie voor elkaar zouden kunnen betekenen. Bijvoorbeeld op het gebied van het vormen en beheren van één Erfgoedfonds waaruit schades worden betaald. Maar ook voorfinanciering van eventuele onderzoeken door eigenaars. Alles nog geheel vrijblijvend. Dit gesprek gaat zeker een vervolg krijgen.
17 augustus 2017

Kennismaking met NCG

Uitgenodigd door het NCG voor een kennismakingsgesprek met Hans Alders en Gerorgine Somerete. Mevrouw Somer is belast met het Culturele Erfgoed binnen het NCG. Een constructieve ontmoeting met een korte uitwisseling van kennis, inzichten en ervaringen. De heer Alders gaf te kennen blij te zijn met dit initiatief. "Particuliere eigenaren van erfgoed zijn nu ook goed vertegenwoordigd, naast de publieke organisaties met erfgoed in het bezit". Beide partijen vertrouwen op een constructie samenwerking in de toekomst
18 juli 2017

Toetreding tot Erfgoedberaad Groningen

Een constructief gesprek gehad met de heer Theo Hoek van Libau Groningen. In dit gesprek is de VGME uitgenodigd deel te nemen aan het Erfgoedberaad Groningen. Het Erfgoedberaad Groningen bestaat uit maatschappelijke organisaties die bezig zijn met het behoud van het culturele erfgoed in onze provincie. Zij komen regelmatig bijelkaar en de problematiek van de aardbevingen is een vast agendapunt. De heer Hoek benadrukte een aantal keren dat de VGME vooral bij de kern van haar visie moest blijven en zich niet moest laten beïnvloeden door andere stromingen, opvattingen, etc.
22 mei 2017

Eerste Algemene Ledenvergadering

De eerste Algemene Leden Vergadering was een feit. Het bestuur kon zich verheugen in een grote opkomst.
21 april 2017

Oprichting VGME

Oprichting Vereniging Groninger Monument Eigenaren. De statuten zijn gepasseerd bij een notaris met medewerking van de Haan Advocaten & Notarissen. Het bestuur is hiermee gelijktijdig geïnstalleerd.
Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed