Sloop is geen optie ...

het verdwenen groningen 800x600Eén van de doelstellingen van de VGME bestaat uit het registreren van bedreigde en gesloopte panden. Daarbij gaat het ons vanzelfsprekend om rijks- en gemeentelijke monumenten en karakteristieke en beeldbepalende panden. In een vroeg stadium kwamen we hierover in contact met het Dagblad van het Noorden dat al een plan had om dit voor álle door aardbeving bedreigde en gesloopte panden te doen. Dit resulteerde in het project ‘Het Verwenen Groningen’.

 

Het Verdwenen Groningen is een project van Dagblad van het Noorden dat in kaart brengt hoeveel boerderijen, huizen en andere gebouwen door de gevolgen van de gaswinning verloren gaan. Ze inventariseren welke panden zijn gesloopt en worden bedreigd en vertellen de verhalen van de mensen die er leefden.

Als VGME sluiten we hier graag bij aan. Wij baseren onze inventarisatie van bedreigde en gesloopte monumentale, karakteristieke en beeldbepalende panden dan ook op de informatie die in Het Verdwenen Groningen wordt verzameld.

De Nederlandse overheid houdt namelijk niet bij welke gebouwen door de gevolgen van de gaswinning in Groningen zijn gesloopt of worden bedreigd. Het Rijk niet, de provincie niet, de gemeenten niet. De NAM en het CVW verstrekken nauwelijks informatie. De NCG erkent het belang van het erfgoed maar inventariseert zelf niet. Kortom, een waarheidsgetrouw beeld ontbreekt.

Dat de gevolgen van de gaswinning voor het bouwkundig cultureel erfgoed aanzienlijk zijn, hoeven we U niet uit te leggen. Het aardbevingsgebied staat er vol mee. Het vormt mede de identiteit van Groningen. Kerken die al eeuwen het aanzicht van de dorpen bepalen, boerderijen die stormen en oorlogen overleefden, eeuwenoude molens en borgen, unieke rentenierswoningen, volledige dorpsgezichten.

De database combineert de bevindingen van journalisten met gegevens die het publiek aandraagt. Zo ontstaat een groeiend en steeds vollediger overzicht van hoe de gaswinning het landschap van Groningen verandert en verarmt.

Informatie die de database kan verbeteren is bijzonder welkom. Iedereen (ook U!) kan informatie aanleveren. Tips, verhalen, foto’s, verbeteringen, alles is welkom op de site van Het Verwenen Groningen. De informatie wordt door journalisten gecontroleerd en aangevuld met gegevens die ze zelf verzamelen.

De database van Het Verdwenen Groningen is voor iedereen gratis te bekijken, te downloaden en te gebruiken. Het internetadres is: https://hetverdwenengroningen.nl

Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed