logo vvgme

Wie zijn wij?

Dit is de website voor eigenaren van monumenten en beeldbepalende panden die te maken hebben met schade als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen en willen komen tot een gezamenlijk strategie om datgene te krijgen waar ze recht op hebben! Wij benaderen de oplossingen van deze problematiek vanuit het perspectief van de eigenaar. Per slot van rekening gaat het om zíjn eigendom, zíjn veiligheid en zíjn welzijn. Of die van haar.....
1Schadeherstel
2Schadepreventie
3Waardecompensatie
Wordt vandaag nog lid!
   
Wonen in de provincie?
Overwegen om weg te trekken uit het gebied van de gaswinning wordt eerder ingegeven door de manier waarop wij door de verantwoordelijke instanties worden behandeld, dan door de risico’s van de gaswinning zelf. Met dit laatste valt prima te leven in een mooi en waardevol gebied. --  een gedupeerde
 
Belangrijkste doelstelling

De belangrijkste doelstelling van de vereniging is zich sterk te maken voor haar leden zodat zij op een ruimhartige en rechtvaardige manier gecompenseerd worden voor de gevolgen van de mijnbouwactiviteiten aan hun eigendommen, met inachtneming van de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals overeengekomen met de voor de mijnbouwactiviteiten verantwoordelijke instanties én waarbij de eigenaren zelf weer de regie in handen hebben.

 

Subdoelstellingen:
  • Weten hoe er op dit moment met het culturele erfgoed wordt omgegaan. Dit is het startpunt van de vereniging;
  • Streven naar een verantwoorde en rechtvaardige afhandeling van de schade van ons cultureel erfgoed met respect voor de eigenaar, zijn of haar monument en de directe omgeving;
  • Op dit punt overeenstemming bereiken met alle instanties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering of voor het veroorzaken van de problemen;
  • Bewaken van de overeengekomen procedure en protocollen als het gaat om schade-afhandeling, preventief versterken en waardecompensatie.

Een belangrijk uitgangspunt is dat wij bovenstaande doelstellingen willen halen middels de dialoog met de betrokken partijen en in principe niet middels de confrontatie. 

hp standpunten

hp visie

hp leden

hp doelstelling

hp aanmelden

hp steunen