Sloop is geen optie ...
Belangrijkste doelstelling

De belangrijkste doelstelling van de vereniging is zich sterk te maken voor haar leden zodat zij op een ruimhartige en rechtvaardige manier gecompenseerd worden voor de gevolgen van de mijnbouwactiviteiten aan hun eigendommen, met inachtneming van de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals overeengekomen met de voor de mijnbouwactiviteiten verantwoordelijke instanties én waarbij de eigenaren zelf weer de regie in handen hebben.

 

Subdoelstellingen:
  • Weten hoe er op dit moment met het culturele erfgoed wordt omgegaan. Dit is het startpunt van de vereniging;
  • Streven naar een verantwoorde en rechtvaardige afhandeling van de schade van ons cultureel erfgoed met respect voor de eigenaar, zijn of haar monument en de directe omgeving;
  • Op dit punt overeenstemming bereiken met alle instanties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering of voor het veroorzaken van de problemen;
  • Bewaken van de overeengekomen procedure en protocollen als het gaat om schade-afhandeling, preventief versterken en waardecompensatie.

Een belangrijk uitgangspunt is dat wij bovenstaande doelstellingen willen halen middels de dialoog met de betrokken partijen en in principe niet middels de confrontatie.