Sloop is geen optie ...

Zoals onder het derde punt aangegeven, zal er gekozen worden voor een vereniging welke bij de kamer van koophandel staat geregistreerd. Statuten en huishoudelijk reglement behoren tot de standaard documenten. Onder de leden zal een bestuur worden gekozen. Daarnaast is er een mogelijkheid om een Raad van Advies te benoemen. Bij voorkeur onbezoldigd en met hart voor het erfgoed in onze provincie.