Forum

Bezwaarschrift schrijven

1 maand 3 weken geleden - 1 maand 3 weken geleden #9 door wout
De wet stelt relatief weinig eisen aan een bezwaarschrift. De Algemene wet bestuursrecht geeft in artikel 6:5 vijf vereisten waar een bezwaarschrift aan moet voldoen om ontvankelijk te zijn. Het bezwaarschrift moet op zijn minst bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar;
- een handtekening van de indiener.

Hiernaast is de termijn van indiening belangrijk. Vaak staat in het besluit vermeld tot welke datum het bezwaar ingediend moet worden. Indien niet anders vermeld is de termijn voor het indienen van bezwaar zes weken, te tellen met ingang van de dag na de dag waarop het besluit bekendgemaakt is. Bij bepalen of een bezwaarschrift binnen de termijn is ingediend hanteert men de ontvangsttheorie: het bezwaar is op tijd ingediend als het voor het eind van de termijn is ontvangen, of wanneer het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Een bezwaarschrift mag slechts digitaal worden ingediend als het bestuursorgaan heeft aangegeven dat de digitale weg openstaat.

Please Inloggen or Maak een account aan to join the conversation.

Moderators: wout