Feiten/mijlpalen
26 september 2017

Kick-off bijeenkomst organisaties eigenaren erfgoed

Op initiatief van de Stichting Groninger Oude Kerken zijn een aantal organisaties die in het bezit zijn van erfgoed bijelkaar geweest. Dit initiatief is bedoeld als basis voor een regulier overleg waaraan organisaties deelnemen die in het bezit zijn van monumentale panden of, zoals in ons geval, een duidelijke groep van eigenaren vertegenwoordigd. Naast de VGME nemen hieraan deel Stichting Oude Groninger Kerken, het Groninger Landschap, 2 molenstichtingen, de Freylemaborg en de Menkemaborg. De vergadering is in een constructieve en open sfeer verlopen. Partijen zijn ervan overtuigd dat het gezamenlijk vormen van één front belangrijk is. Het delen van informatie en ervaringen is hiervoor de basis.
15 september 2017

Kennismaking met Restauratiefonds

Kennismakingsgesprek met mevrouw Ina Roeterdink van het Restauratiefonds. Uitgebreid ingegaan op de mogelijke oplossingen van de problematiek van de aardbevingen, gezien vanuit het perspectief van de gedupeerde en waarbij de eigenaar zelf de regie in handen zou kunnen nemen. Gezamenlijk aftasten wat we in deze visie voor elkaar zouden kunnen betekenen. Bijvoorbeeld op het gebied van het vormen en beheren van één Erfgoedfonds waaruit schades worden betaald. Maar ook voorfinanciering van eventuele onderzoeken door eigenaars. Alles nog geheel vrijblijvend. Dit gesprek gaat zeker een vervolg krijgen.
17 augustus 2017

Kennismaking met NCG

Uitgenodigd door het NCG voor een kennismakingsgesprek met Hans Alders en Gerorgine Somerete. Mevrouw Somer is belast met het Culturele Erfgoed binnen het NCG. Een constructieve ontmoeting met een korte uitwisseling van kennis, inzichten en ervaringen. De heer Alders gaf te kennen blij te zijn met dit initiatief. "Particuliere eigenaren van erfgoed zijn nu ook goed vertegenwoordigd, naast de publieke organisaties met erfgoed in het bezit". Beide partijen vertrouwen op een constructie samenwerking in de toekomst
18 juli 2017

Toetreding tot Erfgoedberaad Groningen

Een constructief gesprek gehad met de heer Theo Hoek van Libau Groningen. In dit gesprek is de VGME uitgenodigd deel te nemen aan het Erfgoedberaad Groningen. Het Erfgoedberaad Groningen bestaat uit maatschappelijke organisaties die bezig zijn met het behoud van het culturele erfgoed in onze provincie. Zij komen regelmatig bijelkaar en de problematiek van de aardbevingen is een vast agendapunt. De heer Hoek benadrukte een aantal keren dat de VGME vooral bij de kern van haar visie moest blijven en zich niet moest laten beïnvloeden door andere stromingen, opvattingen, etc.
22 mei 2017

Eerste Algemene Ledenvergadering

De eerste Algemene Leden Vergadering was een feit. Het bestuur kon zich verheugen in een grote opkomst.
21 april 2017

Oprichting VGME

Oprichting Vereniging Groninger Monument Eigenaren. De statuten zijn gepasseerd bij een notaris met medewerking van de Haan Advocaten & Notarissen. Het bestuur is hiermee gelijktijdig geïnstalleerd.