Elke eigenaar een restauratie architect...

We zijn bezig om deze panden in de 12 aardbevingsgemeenten te inventariseren. We zijn hierbij afhankelijk van de verschillende gemeenten. De gemeenten hebben we onlangs aangeschreven over de status van de inventarisatie. Hieronder vindt u de huidige status.

 

 Gemeente Status  
     

Appingedam

Alleen ontvangstbevestiging.

 

 

 Bedum

Gereed, van deze gemeente hebben we de lijst ontvangen.

 

 PDF Logo

De Marne

Onlangs gestart. Medio 2018 gereed. Dan sloopverbod via bestemmingsplan voor karakteristieke panden.

 

 

Delfzijl

Conceptlijst gereed. Inspraakronde volgt nog. Medio 2018 gereed en dan beschikbaar.

 

 

Eemsmond

Gereed, met deze gemeente hebben we een gesprek gevoerd en de lijst ontvangen. Ontwerp bestemmingsplan in voorbereiding.

 

 

 Groningen

Met deze gemeente hebben we een goed gesprek gehad. De inventarisatie is nogal omvangrijk voor deze gemeente en moet nog starten / staat gepland. Er volgt een aanbesteding voor de uitvoering van de inventarisatie. Geplande einddatum medio 2019. Ze houdens ons op de hoogte. 

 

 

Hoogezand-Sappemeer

Alleen ontvangsbevestiging. (N. B. : Inventarisatie is wel afgerond en lijst is op internet publiek raadpleegbaar en in ons bezit).

 

 

Loppersum

Gereed, volledige lijst op internet beschikbaar. Ontwerp bestemmingsplan gereed. Definitief bestemmingsplan maart 2018 verwacht.

 

 

Menterwolde

Geen reactie.

 

 

Slochteren

Alleen ontvangstbevestiging. (N.B.: Inventarisatie is wel gereed en lijst is op internet publiek raadpleegbaar en in ons bezit).

 

 

Ten Boer

Gereed, volledige lijst op internet beschikbaar. Bestemmingsplanprocedure start januari 2018. Start gemaakt met vrijwillige status van gemeentelijk monument.

 

 

Winsum

 

Buitengebied gereed. Aanbesteding onderweg voor inventarisatie kernen. Gereed 1e kwartaal 2018. Bij afronding lijst publiek beschikbaar. Bestemmingsplan gereed eind 2018.