Sloop is geen optie ...

Dat betekent dat wordt aangenomen dat schade aan een pand is veroorzaakt door bevingen, wanneer de NAM niet zonneklaar kan aantonen dat dat niet het geval is

Arbiter: veel zaken in bevingsgebied geschikt

GRONINGEN Sinds de vijf Arbiters Aardbevingsschade in mei vorig jaar aan de slag zijn gegaan, is er in 47 gevallen een schikking ge- troffen.

In 34 gevallen lukte het niet om overeenstemming te bereiken tussen de bewoners aan de ene kant en de NAM en het Centrum Veilig Wonen aan de andere kant. In die gevallen deed de Arbiter een uitspraak.

Als bewoners er niet uitkomen met deze partijen, kunnen ze de hulp van de Arbiter inroepen. Die bekijkt de situatie ter plekke en

bestudeert de beschikbare infor- matie. Vervolgens doet hij een uitspraak. Die is bindend voor de NAM, terwijl bewoners de moge- lijkheid hebben naar de rechter te stappen.

De meeste zaken hadden be- trekking op de hoogte van het schadebedrag of de afwijzing van claims. De Arbiters maken inmid- dels ook gebruik van de omke- ring van de bewijslast. Dat bete- kent dat wordt aangenomen dat schade aan een pand is veroor- zaakt door bevingen, wanneer de NAM niet zonneklaar kan aanto- nen dat dat niet het geval is. 

Dagblad van het Noorden
Dagblad van het Noorden

Add to Favorites

Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed