logo vvgme

Wie zijn wij?

Dit is de website voor eigenaren van monumenten en beeldbepalende panden die te maken hebben met schade als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen en willen komen tot een gezamenlijk strategie om datgene te krijgen waar ze recht op hebben! Wij benaderen de oplossingen van deze problematiek vanuit het perspectief van de eigenaar. Per slot van rekening gaat het om zíjn eigendom, zíjn veiligheid en zíjn welzijn. Of die van haar.....
1Schadeherstel
2Schadepreventie
3Waardecompensatie
Wordt vandaag nog lid!
   
Wonen in de provincie?
Overwegen om weg te trekken uit het gebied van de gaswinning wordt eerder ingegeven door de manier waarop wij door de verantwoordelijke instanties worden behandeld, dan door de risico’s van de gaswinning zelf. Met dit laatste valt prima te leven in een mooi en waardevol gebied. --  een gedupeerde
 

Bevingsgebied heeft een strijdbare, echte Groninger nodig

Zie artikel Dagblad van het Noorden: "Weinig waardering voor Hans Alders" - dd 19 juli 2016

Dagblad van het Noorden
Dagblad van het Noorden

Add to Favorites

hp standpunten

hp visie

hp leden

hp doelstelling

hp aanmelden

hp steunen