Wie zijn wij?

Wij zijn een vereniging van eigenaren van rijks- en gemeentemonumenten en beeldbepalende/karakteristieke panden die te maken hebben met schade als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen. Iedereen die eigenaar en/of bewoner is van een dergelijke pand kan zich aansluiten bij onze vereniging.
Niet-eigenaren die het cultureel erfgoed in Groningen willen steunen, kunnen zich aanmelden als donateur.

Waarom een vereniging?

Het is gebleken dat een eigenaar alleen onvoldoende in staat om zich te weren in de problematische afhandeling van de schades: zowel schadeherstel, schadepreventie als compensatie van de waardevermindering.
Door ons te verenigen kunnen wij ons samen sterk maken voor toereikende oplossingen en meer inspraak. Samenwerken met andere publieke erfgoed-eigenaren maakt onze gezamenlijke positie nóg sterker.

Als de onverschilligen in deze provincie er niet van doordrongen zijn dat de gaswinning tot de laatste (winstgevende) kubieke millimeter door zal gaan en zij misschien morgen aan de beurt zijn, wat valt qua solidariteit dan te verwachten van de rest van Nederland?

Na afloop van de bijeenkomst in Loppersum praat ik wat na met Ger Warink. Ooit een van de eersten die van een aardbeving repte. We verwonderen ons over de geringe mate van actiebereid- heid. Veel van de activisten van het eerste uur zijn murw. Uit een onderzoekje van RTV Noord kwam naar voren dat slechts de helft van de Gronin- gers iets heeft met de bevings- problematiek. De andere helft heeft kenne- lijk geen last van het gepomp. Als de onverschilligen in deze provincie er niet van doordron- gen zijn dat de gaswinning tot de laatste (winstgevende) kubie- ke millimeter door zal gaan en zij misschien morgen aan de beurt zijn, wat valt qua solidari- teit dan te verwachten van de rest van Nederland? wordt tot gekmakend toe op de hielen gezeten door justitie en is ook in de publieke opinie een raddraaier die alleen maar last veroorzaakt. Maar zijn simpele gelijk staat tegenover de totale krankzinnig- heid van het Centrum voor Veilig Wonen waar men van mening is dat 60 procent van de schademeldingen de C-status verdient. Dus niet aardbeving gerelateerd is. Felice, een 10-jarige inwoon- ster van Loppersum, schreef mij in een brief: Ik vind het wel leuk de nieuwe Albert Heijn , maar nu staat de oude te koop want niemand wil die hebben en nu gaat onze win- kelstraat failliet want de ingang is aan de andere kant en nu komt niemand meer in de Hoofdstraat. Klokkenluider John Lanting In wat voor wereld leven wij?

Freek de Jonge
Freek de Jonge

Add to Favorites

 

Onze visie en missie

In de visie van de vereniging staat de eigenaar centraal: in de basis gaat het om de relatie tussen de eigenaar enerzijds en de aansprakelijke partijen NAM/EBN anderzijds. Van hieruit gaan we het oplossen van de problematiek benaderen en kijken vervolgens in hoeverre de bestaande partijen NCG/CVW dit proces kunnen faciliteren. Op deze manier willen wij komen tot een gezamenlijk strategie om datgene te krijgen waar we recht op hebben! 
De eigenaar beslist: per slot van rekening gaat het om zíjn of haar eigendom, zíjn of haar veiligheid en zíjn of haar welzijn.

 

 

Op de hoogte blijven?

Regelmatig zal het bestuur de leden en donateurs terugkoppeling geven over waar zij mee bezig is. Dit doet zij middels de nieuwsbrieven en mededelingen op de website. Ook is er een beknopte feiten/mijlpalen pagina. Voor het actuele nieuws zoals dagblad artikelen, kunt u ons het beste volgen op Twitter of Faceboek.
Bekijk regelmatig onze nieuwsrubriek waar u betreffende onderdelen kunt vinden.

 

Digitale netwerkorganisatie

Om efficiency redenen maken wij maximaal gebruik van de digitale mogelijkheden: onze website staat hierin centraal. Dat betreft nieuwsbrieven, digitale gespreksgroepen, forum, blogs, etc. Om de communicatie zonder problemen te laten verlopen is het belangrijk de spambox in de gaten te houden.
Hebt u vragen over de afwikkeling van de schade en wilt u weten wat de ervaringen van anderen zijn? Leg uw vraag dan neer in ons forum. De vraag wordt via de nieuwsbrief verspreid met de oproep om hier op te reageren. Op deze manier kunt u, rustig op de bank zittend, contact leggen met andere leden van de vereniging. Alleen leden kunnen discussies starten: wel eerst inloggen

 

Deel uw ervaringen met anderen

Wij zijn op zoek naar leden die af en toe een klein stukje willen schrijven over hun ervaringen met de schade afhandeling aan hun pand. Of het nu gaat om schade herstel of schadepreventie: het versterken van de woning. Op deze manier krijgen andere leden inzicht in de manier waarop u het aanpakt en wat de mogelijke leerpunten zijn.Als lid kuntu zelf een blog starten. 

 

Bijeenkomsten?

Eén van de speerpunten van het bestuur is om, naast de digitale mogelijkheden zoals een forum, het fysiek ontmoeten van leden onderling te stimuleren en mogelijk te maken. Het bestuur denkt hierbij aan themabijeenkomsten voor grotere gezelschappen. Maar ook aan kleine discussiegroepen als 'huiskamerbijeenkomsten'. Het bestuur ziet het als haar taak om dit te faciliteren.
Graag willen wij van de leden weten hoe zij hier over denken. Doe daarom mee aan de enquete(zeer binnenkort.

 

Organisaties die ons belangeloos steunen