Sloop is geen optie ...

Aardbevingen blog

Dit deel van de website is bestemd voor diegenen die hun ervaringen over de schadeprocessen willen delen met andere leden door het bijhouden van een blog. Ieder lid kan een blog starten. Echter, eenmaal een blog gestart, moet je dit wel bijhouden. Het bestuur houdt zich het recht voor om in te grijpen indien de fatsoensnormen worden overschreden. Meer weten? Neem dan even contact op met het secretariaat.

Ervaringen delen over het proces van schadepreventie of preventief versterken.

SEPT
19
0

Een eerste gesprek met het NCG

​ Naar aanleiding van onze brief van 10 juli aan de heer Alders en de heer van de Nadort, is er telefonisch contact geweest op 2 augustus j.l. tussen de bewonersbegeleider Ten Boer en ons. In dit telefoongesprek is afgesproken dat het NCG ons halverw...
Lees Meer
443 Hits
JULI
24
0

Start: uitnodiging informatiebijeenkomst preventief versterken

  Op 8 juni j.l. kregen wij een brief van Hans Alders (Nationaal Coordinator Groningen) en Andre van de Nadort (burgemeester gemeente Ten Boer) met daarin de uitnodiging voor het bijwonen van een informatiebijeenkomst die gepland stond op 20 jun...
Lees Meer
873 Hits